Skip to main content

UE-Grants

KDS Textil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że realizuje projekt “Wspracie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Polskie Mosty Technologiczne Norwegia, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne.

Celem projektu jest ekspansja firmy KDS Textil na rynek norweski, promowanie personalizowanej, ekologicznej odzieży polskiej produkcji, pozyskanie norweskich klientów oraz zwiększenie przychodów z eksportu. 

Wartość projektu: 200.000 PLN

Dofinansowanie: 200.000 PLN