Skip to main content

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 • 1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest KDS TEXTIL sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Warszawa, Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa , wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000667039, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 5213866364, REGON: 383380359.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My” oraz „Usługodawca”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 

 • 2 Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli składasz zamówienie w naszej firmie, to przetwarzamy Twoje dane osobowe konieczne do realizacji zamówienia takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, korespondencyjny, adres IP, numer konta, jak również inne dane podane w związku ze złożonym zamówieniem. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
 • art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w tym przedstawienia oferty;
 • art. 6 ust. 1 lit b w celu realizacji zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną usługi Newsletter;  
 • art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz realizacja wymogów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 • art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, który stanowi:

- obrona przez roszczeniami prawnymi oraz dochodzenie roszczeń prawnych;

- wymiana korespondencji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego „wyceń zamówienie” na stronie administratora, za pomocą adresu e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie w zakresie w jakim nie dotyczą przedstawienia oferty, realizacji umowy bądź jej zawarcia.

 1. W sytuacjach przewidzianych przepisami RODO osoba, której dane dotyczą ma:
 • prawo dostępu do treści danych;
 • prawo ich sprostowania; 
 • prawo usunięcia danych; 
 • prawo ograniczenia przetwarzania; 
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 1. Nadto osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonania umowy, wypełnienia zobowiązań prawnych oraz realizacji zadań objętych uzasadnionym interesem administratora danych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 6. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy prawnej przetwarzania: 
 • W zakresie zawartych Umów na zakup towaru przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa (tj. m.in. dane rachunkowe przechowywane będą na podstawie przepisów o rachunkowości przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy, a w zakresie przedawnienia jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata);
 • W zakresie przetwarzania danych w związku z wysyłką wiadomości newsletter do czasu wyrażenia woli rozwiązania umowy o świadczenie drogą elektroniczną tejże usługi lub zakończenia przez administratora akcji wysyłki newsletterów;
 • W zakresie, gdzie dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych (art. 21 RODO).
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, tzw. odbiorcom danych osobowych tj.:
 • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską celem wysyłki towaru oraz prowadzenia korespondencji;
 • bankom – celem rozliczenia Umowy itp.;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, Policja, itd.);
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, IT, podatków lub usługi doradcze; • 3 Pliki cookies

 1. Witryna camicetta.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy KDS TEXTIL sp. z o.o. w celu optymalizacji działań. 
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; 
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

 • Tu znajdziesz informacje w zakresie zarządzania plikami cookies przeglądarki Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=Włączanie+i+wyłączanie+obsługi+ciasteczek&redirectlocale=pl

 • Tu znajdziesz informacje w zakresie zarządzania plikami cookies przeglądarki Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/#topic=9796470

 • Tu znajdziesz informacje w zakresie zarządzania plikami cookies przeglądarki Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/pl-pl/windows?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL

 • Tu znajdziesz informację w zakresie zarządzania plikami cookies przeglądarki 

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac